Agile Agile jest ostatnio jednym z najbardziej popularnych słów kluczowych w branży IT i nie tylko.

A właściwie czym jest Agile? Co to znaczy być Agile?

W celu wyjaśnienia tego pojęcia zacznijmy od podstaw…

 

 

Agile Development

Pojęcie te agile development jest oryginalnie stricte związane z tworzeniem i rozwojem oprogramowania i skrócie można by je zdefiniować jako nowatorskie, odmienne podejście do zarządzania zarówno zespołami IT development’u jak i samymi projektami IT.

 

Samo określenie zwinności (ang. Agile) wywodzi się z tzw. Manifestu Agile:

Manifest Agile w Języku polskim

źródło:  http://agilemanifesto.org/iso/pl/manifesto.html

 

Manifest jest rezultatem dyskusji niewielkiej grupy praktyków ze świata IT, która miała miejsce w 2001. Podczas tej dyskusji określono 4 najważniejsze wartości, które stanowią odpowiedź na opóźnienia i niepowodzenia projektów IT zarządzanych tzw. tradycyjny sposób (metody klasyczne zwane inaczej „waterfall’owymi”).

Wg manifestu Agile twórcy oprogramowania cenią bardziej:

 1. Ludzi i interakcje od procesów i narzędzi
 2. Działające oprogramowanie od szczegółowej dokumentacji
 3. Współpracę z klientem od negocjacji umów
 4. Reagowanie na zmiany od realizacji założonego planu.

Oczywiście elementy wypisane po prawej są wartościowe, ale większą wartość dla twórców manifestu mają te, które wypisano po lewej.

 

 

Podejście zwinne – „bycie” Agile

Podejście zwinne wzięło się od zastanawiania się jak można wytwarzać oprogramowanie lepiej niż do tej pory.

Z historycznego punktu widzenia wiemy, że pierwotnie zarządzanie projektami najbardziej rozbudowane było w takich dziedzinach jak budownictwo oraz przemysł. Przeniesione z nich metodyki zarządzania projektami z czasem na gruncie IT okazały niespełniające współczesnych wymagań co do jakości rezultatów czy terminowości lub kosztów realizacji projektu. Stąd potrzeba zmiany podejścia – stania się bardziej „zwinnym”.

Agile Manifesto, który co warto ponownie podkreślić dotyczył zwinnego wytwarzania oprogramowania, stał się przyczynkiem do szerszej zmiany postawy nie tylko w samym IT, ale wielu wcześniej niepowiązanych dziedzinach.

Doświadczenie w IT development’cie pokazało, że trzeba spojrzeć na organizację środowiska pracy i współpracy z klientem z bardziej dojrzałej perspektywy. Z czasem taka zmiana przerodziła się z filozofię, która dla nas de facto jest oznaką zdrowego rozsądku do zaadaptowania na niemalże każdy grunt. A sama zmiana postawy dotyczy następujących „elementów” organizacji jak:

 • Relacje i atmosfera pracy, które motywują pracowników do działania;
 • Procesy i narzędzia, które nie tylko nie przeszkadzają, ale pomagają w codziennej pracy;
 • Nastawienie na konkretne rezultaty pracy, które mają sens i przynoszą wartość;
 • Komunikacja i otwartość w dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem (w tym wyjście z tzw. silosów);
 • Reagowanie na zmiany – zmiana jest czymś oczywistym i trzeba wiedzieć jak je przeprowadzać (mieć „proces wprowadzania zmian”)
 • Współpraca z klientem – m.in. regularny feedback, który przyczynia się do spełnienia wymagań klienta dot. produktu lub usługi.

 

W skrócie:

 

Z postawą Agile’owa wiążą się:

 • poprawę skuteczności,
 • poprawę produktywności,
 • ograniczenie marnotrawstwa zasobów,
 • uświadomienie, że rzeczywistość wokół nas się zmienia i trzeba ją obserwować, uczyć się na błędach i docelowo adaptować,
 • wymóg stawiania ludzi w centrum uwagi ponad formalizmami.

 

Zobacz również

ThumbnailW lipcu 2017 na oficjalnym blogu Adobe.com pojawił się wpis informujący o przyszłości jednej z najpopularniejszych technologii webowych - Flash Player.

czytaj więcej…

ThumbnailRODO jest jednym z najpopularniejszych słów kluczowych na jakie możemy trafić w internecie od początku 2018. W tym artykule podaję podstawowe informacje nt tej regulacji, która weszła w życie 25...

czytaj więcej…

ThumbnailZachęcam do obejrzenia wystąpienia Michała Kosińskiego, który odbył się w ramach Blog Forum Gdańsk 2017. Z prezentacji możemy dowiedzieć wielu ciekawostek m.in. nt. profilowania osobowości na bazie naszej...

czytaj więcej…

Thumbnail "The 4 Types of Team Members You Can Hire" - ciekawa animacja obrazujące zachowanie najbardziej charakterystycznych postaw, z jakimi możemy mieć do czynienia w zespole.

czytaj więcej…