Jak bezboleśnie wykonać aktualizację do nowszej wersji lokalnego serwera WWW?

Jest kilka dróg aktualizacji oprogramowania bez straty własnych danych – w niniejszym artykule przedstawię preferowany i sprawdzony przeze mnie sposób.

Podejście#1 - krótko i konkretnie – skopiuj i zastąp katalogi z danymi

Kroki:

 1. Zrób backup katalogów:
  • \xampp\htdocs
  • \xampp\mysql\data
 2. przeinstaluj XAMPP
 3. zastąp w/w katalogi

Niestety w/w rozwiązanie nie zabezpieczy naszych baz MySQL jeśli wykonujemy aktualizację XAMPP z wersji sprzed 5.5.30 do nowszej. Różnica polega na zastąpieniu softu bazodanowego z MySQL na MariaDB.
Szczegóły w oficjalnej notce.

Tak więc szybkie kopiuj-wklej katalogu „mysql/data” nie zadziała!

 

Ważna informacja:

Jeśli w ramach swojej instalacji XAMPP modyfikowałeś/-aś ustawienia takie jak PHP (php.ini), Apache (httpd.conf) itp., - pamiętaj o skopiowaniu tych plików konfiguracyjnych i ponowną ręczną edycję swoich parametrów (bezpośrednie nadpisywanie przy zmianie wersji PHP nie jest wskazane).

 

Podejście#2 (rekomendowane) - pełny backup wraz z exportem baz SQL

Pełny backup naszych danych jest 5 etapowy:

 1. Kopia/export wszystkich baz danych i import na nowy serwer SQL
 2. Zachowanie starego folderu „xampp” poprzez zmianę jego nazwy
 3. Instalacja nowej wersji pakietu XAMPP
 4. Kopia/przeniesienie plików naszych witryn/serwisów
 5. Import danych SQL na „nowy” serwer
 6. + opcjonalny krok: migracja ustawień/ponowna konfiguracja XAMPP wg naszych preferencji.

 

#2.1 backup SQL

1. Uruchom XAMPP Control Panel jako administrator i wystartuj z Apache oraz MySQL:

xampp control panel

 

2. Otwórz okno konsoli = przycisk z prawej kolumny z opcjami: Shell

 

3. Wpisz/wklej komendę:

mysqldump -u root -p --all-databases > all-db-dump.sql

xampp - shell console

4. Jeśli zmodyfikowałeś domyślne ustawienia dot. usera czy hasła – zmień odpowiednio wartości dla parametrów –u i -p.

Jeśli natomiast hasło zostawiłeś puste zatwierdź ENTER’em.

 

5. W rezultacie otrzymasz plik-zrzut z bazy: “all-db-dump.sql”, który zawiera wszystkie bazy MySQL, jakie posiadasz na swoim lokalnym serwerze w ramach XAMPP. Plik-export

został zapisany w głównym katalogu XAMPP na Twoim kompie.

xampp db dump sql file

 

6. Zamknij konsolę poleceniem: exit i [Enter]


7. Wyłącz serwery Apache i MySQL oraz program XAMPP Control Panel.

 

#2.2 backup folderu XAMPP

Najprostszą metodą backup jest po prostu zmiana nazwy – tak więc zmień nazwę folderu ‘xampp’ na ‘xampp-backup’ (lub podobny).

Dzięki czemu zachowasz pełną kopię na wszelki wypadek – stąd też w następnym kroku pobierzemy pliki witryn/stron/projektów www (zawartość FTP).

 

#2.3 instalacja nowej wersji

Pobierz i zainstaluj preferowaną wersję pakietu XAMPP.

Najnowsza wersja do sprawdzenia tutaj

Pamiętaj aby zachować uprzednio używaną ścieżkę, czyli np.: e:\xampp\

Po pomyślnej instalacji uruchom XAMPP Control Panel jako user z uprawnieniami administratora w Twoim systemie MS Windows.

Uruchom usługi Apache i MySQL.

Odwiedź Localhost oraz PhpMyAdmin, aby upewnić się, że całość działa prawidłowo.

 

#2.4 przywróć zawartość swoich FTP witryn

Skopiuj zawartość swoich serwisów z \xampp-backup\htdocs\ i wklej do: \xampp\htdocs\.

 

#2.5 import baz danych

#2.5.1. Przygotowanie:

Znajdź i otwórz do edycji plik konfiguracyjny: xampp\php\php.ini

Sprawdź i wyedytuj wartości dla parametrów:

 • upload_max_filesize
 • memory_limit
 • post_max_size

tak aby post_max_size oraz memory_limit miały wyższą wartość niż upload_max_filesize, a wartość dla upload_max_filesize musi być większa niż rozmiar pliku z naszym zrzutem SQL.

Zapisz zmiany.

 

Znajdź i otwórz do edycji następny plik ‘xampp\phpMyAdmin\libraries\config.default.php’

zmień wartość dla klucza: $cfg[‘ExecTimeLimit’] = 300; na znacznie wyższą, np.: 6000.

Na koniec restart usług: Apache i MySQL

 

#2.5.2. Import poprzez PhpMyAdmin

Otwórz phpMyAdmin (http://localhost/phpmyadmin/) > Import

Zaimportuj plik zrzutu ‘all-db-dump.sql’ – w zależności od rozmiaru pliku proces ten może potrwać nawet kilka minut.

Po komunikacie: “Import zakończony sukcesem, wykonano XXXX zapytań. (all-db-dump.sql)”  lub w wersji angielskiej: “Import has been successfully finished” uruchom konsole Shell i uruchom komendę: mysql_upgrade

 

 

I to wszystko! Teraz pora na testy własnych stron/serwisów hostowanych w ramach nowej wersji XAMPP!

 

Zobacz również

ThumbnailW lipcu 2017 na oficjalnym blogu Adobe.com pojawił się wpis informujący o przyszłości jednej z najpopularniejszych technologii webowych - Flash Player.

czytaj więcej…

ThumbnailRODO jest jednym z najpopularniejszych słów kluczowych na jakie możemy trafić w internecie od początku 2018. W tym artykule podaję podstawowe informacje nt tej regulacji, która weszła w życie 25...

czytaj więcej…

ThumbnailZachęcam do obejrzenia wystąpienia Michała Kosińskiego, który odbył się w ramach Blog Forum Gdańsk 2017. Z prezentacji możemy dowiedzieć wielu ciekawostek m.in. nt. profilowania osobowości na bazie naszej...

czytaj więcej…

Thumbnail "The 4 Types of Team Members You Can Hire" - ciekawa animacja obrazujące zachowanie najbardziej charakterystycznych postaw, z jakimi możemy mieć do czynienia w zespole.

czytaj więcej…